pkk.biz新型软体机器人登上 Science Robotics 最新封面:不用电子元件就能移动,灵感来源于乌龟

文章正文
2021-03-03 04:35

最新一期 Science Robotics 封面上,pkk.biz出现了一只四足机器人。

文章评论